مشاورین املاک اردبیل
مشاورین املاک اردبیل
اجاره مسکونی

اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان، خانه و ویلا
فروش مسکونی

فروش مسکونی

فروش آپارتمان، خانه و ویلا
اجاره اداری و تجاری

اجاره اداری و تجاری

اجاره دفتر کار، اتاق کار و اداری
فروش اداری و تجاری

فروش اداری و تجاری

فروش دفتر کار، اتاق کار و اداری

آگهی‌های ویژه | فوری

اجاره و فروش مسکونی، اداری و تجاری

آخرین اطلاعیه مشاورین املاک به شرح زیر می باشد:

باستناد نامه شماره 200/7335/ص تاریخ 1401/04/14 رییس کل سازمان امور مالیاتی مهلت تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تا 1401/04/31 تمدید شد.

اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان، خانه و ویلا

    متأسفیم ، آگهی موجود نیست

ممنوعیت واگذاری امتیاز طرح مسکن ملی

هر گونه خرید و فروش و واگذاری امتیاز طرح مسکن ملی ممنوع و تحت پیگیری قضایی می باشد. خواهشمند است موضوع فوق در انجام معاملات پیش رو در نظر گرفته شود. بدیهی است در صورت تخلف و عدم رعایت موضوع فوق عواقب آن بر عهده مشاور املاک مربوطه خواهد بود.

تنظیم سند رسمی

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟ خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد. در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند. بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

خیار رویت و تخلف وصف

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد ؛ اگر بعد از دیدن دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد ؛ مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع اوصافی که ذکر شده را نداشته باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعضی دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ؛ میتواند تمامی مبیع را رد یا تمامی آنرا قبول کند. هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مذبور اوصاف سابق را ندارد ؛ اختیار فسخ خواهد داشت.

پارکینگ در معاملات

اگر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده که فروشنده ملزم به واگذاری خانه همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما در زمان تحویل فروشنده از انجام این کار خودداری کند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل دهد، باید به مرکز داوری مراجعه کنید وفرم دادخواست "الزام به انجام تعهد" بدهید. طبق این دادخواست،مرکزداوری خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که در سند قید شده است می نماید. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه ای از شهر متفاوت است و بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.

اجاره اداری و تجاری

اجاره اداری، تجاری، دفتر کار و...

    متأسفیم ، آگهی موجود نیست

آخرین‌های آموزشی

آخرین مطالب و ویدیوهای آموزشی

فروش مسکونی

فروش آپارتمان، خانه و ویلا

سایر اجاره‌های مسکونی...